متن کامل سخنرانی جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله در نشست توانمندسازی زنان در بروکسل

کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان

سخنرانی اختتامیه  در نشست جانبی توانمندسازی زنان

4 اکتبر سال 2016

سلام و عصرهمه شما بخیر!

جلالتمآبان، خانم ها و آقایان!

بسیار خوشحالم که امروز اینجا حضور دارم!

می دانم که شما بحث های بسیار خوبی درباره دو بٌعد بسیار مهم وضعیت زنان در افغانستان داشته اید؛ یعنی حقوق زنان و توانمندسازی اجتماعی - اقتصادی آنان.

می خواهم از لیز دوسه (Lyse Doucet)، دوست خوب افغانستان برای فراهم نمودن تسهیلات عالی امروز تشکر نمایم.

می خواهم مروری سریع بر دستاوردهای عمده در زمینه حقوق زنان و نیز توانمندسازی اجتماعی -اقتصادی آنان داشته باشم.

توانمندسازی ممکن است در جوامع گوناگون معانی مختلف داشته باشد. اما به طور کلی، توانمندسازی زنان تعهدی است که زنان را در پروسه های تصمیم گیری در تمام بخش های جامعه شامل می سازد.

برای ما در افغانستان، توانمندسازی زنان یعنی شامل کردن آنان درموقف های رهبری در تمام ادارات دولتی، احترام و حمایت از حقوق بشر برای همه مردان و زنان به طورمساوی، بیمه صحی، امنیت و رفاه، ترویج تعلیم و تربیه و آموزش برای زنان، حضور زنان در زنجیره تولید و کسب و کار و ترویج برابری از طریق ابتکارات و حمایت جامعه.

فراموش نکنیم که قبل از ورود طالبان به افغانستان، زنان دارای حق وحقوق بوده اند. اما طالبان تمام حقوق مدنی آنان را پایمال کرد که اثر وحشتناک و ماندگاری در تمام بخش های جامعه برجا گذاشت.

بنابراین، حقوق زنان در خط مقدم دستور کار دولت افغانستان پس از طالبان بوده است.  درقانون اساسی سال 2004, برابری زنان در 11  ماده قانون اساسی که در رابطه با مشکلات خاص آنان می باشد، درج شد. حکومت وحدت ملی خود را متعهد به افزایش حضور زنان در دولت تا 30 فیصد می داند.

افغانستان یک پلان کاری ملی برای قطعنامه 1325 سازمان ملل متحد تهیه نموده است که در نتیجه آن، در حال حاضر زنان فعالانه در مذاکرات شورای عالی صلح شرکت می کنند. ما توانسته ایم ثبت نام دختران در تمام  دانشکده های دانشگا کابل و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را افزایش  دهیم.

هم اکنون ما چهار وزیر زن در کابینه و چهار سفیر زن داریم، تعدادی والی و ولسوال زن و نیز تعداد قابل توجهی از معاونان وزرا را زنان تشکیل می دهند. با استفاده از پروژه پروموت (PROMOTE) که زنان تحصیل کرده را آموزش می دهد، چندین تفاهم نامه در سطح وزارت  داشته ایم مبنی براینکه فارغ التحصیلان را استخدام نمایند.

دولت ما همچنین متعهد به حضورزنان در حکومت داری محلی و سایر برنامه های انکشافی می باشد که بر علاوه این در حال حاضر زنان ما نقش مهمی در روند اصلاحات انتخاباتی ایفا می کنند.

با وجود دستاوردهای مان، هنوز هم با چالش های زیادی مواجه هستیم:

• نرخ بیسوادی در میان زنان به ویژه در مناطق روستایی بسیار تکان دهنده است.

• زنان در مناطق روستایی ممکن است دسترسی به نیازهای اساسی خود نداشته باشند.

• دسترسی آنها به نهادهای عدلی بسیار کم است.

• بیش از 87 فیصد از زنان به نوعی از خشونت، به ویژه خشونت خانگی مواجه هستند.

• دانش آموزان دخترفقط 22 فیصد از کل دانش آموزان وزارت معارف و مؤسسات آموزش عالی را تشکیل می دهند. با این حال لازم است آنها پس از فارغ التحصیل شانس بیشتری برای اشتغال داشته باشند.

ما بر این باوریم که کار کردن برای حمایت و ترویج حقوق زنان به معنای کار کردن برای آینده ای بهتر است. حکومت وحدت ملی متعهد به توانمندسازی زنان در تمام ادارات دولتی و محلی می باشد. یک ستون از سند اولویت اجرایی ما بر زنان، حفاظت آنان در برابر خشونت، رشد اقتصادی آنها، و توانمندسازی کلی اجتماعی - اقتصادی آنان تمرکز دارد.

در چارچوب انکشاف ملی، ما حمایت خود را از زنانی که در بخش تجارت زراعتی کارمی کنند، بیشتر کرده ایم و در بخش اصلاحات قضایی با افزایش تعداد زنان در نهادهای عدلی وقضایی و اطمینان از دسترسی آنان به عدالت، و در بخش انکشاف سرمایه انسانی با سرمایه گذاری در تعلیم و تربیه زنان و بازار اشتغال آنان متعهد هستیم.

ما برنامه اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان را آغاز خواهیم نمود.

بیایید تعهد نماییم  تا با همکاری یکدیگر رؤیای مان را که همانا افغانستان آزاد و آباد است به حقیقت بپیوندیم.

با تشکر از همه شما، بسیار سپاسگزارم!