اخبار

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، 6 جوزا) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، برگزار شد. رییس اجراییه کشور در جلسه شورای وزیران، حملات سازمان‌یافته برعلمای کشور را...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، 23 ثور) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه در سخنان مقدماتی‌اش، ضمن تبریکی ماه مبارک رمضان، گفت که توقع ما در...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز(دوشنبه، 2 ثور) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه در سخنان مقدماتی‌اش، حملۀ تروریستی بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را محکوم کرد و گفت که...

 • رییس اجراییه در نشست شورای وزیران: اصل جمهوریت نظام غیرقابل معامله است

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، 20 حوت) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه در سخنان مقدماتی خویش از هماهنگی و همکاری نهادها در راستای ارایۀ خدمات به شهروندان و...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان امروز (دوشنبه، 6 حوت) تحت ریاست جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی‌اش، ارسال اولین محمولۀ تجارتی به هند را تبریک گفت و...

 • رییس اجراییه: پروسۀ صلح نیازمند وحدت داخلی و کار منطقه‌ای است

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه) تحت ریاست جلالت‌ماب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه در سخنان مقدماتی خویش از تلاش‌ها برای تأمین صلح، استقبال کرد و گفت که بدون حراست و...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز(دوشنبه، 24 جدی) تحت ریاست جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، برگزار شد. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش، از بارنده‌گی‌های اخیر در کابل و ولایات...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، 12 قوس) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. نخست، رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش دربارۀ نشست ژینوا معلومات داد و گفت که...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، 14 عقرب) تحت ریاست جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش گفت که متأسفانه به دلیل دوام جنگ در خاص ارزگان،...

 • گزارش شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۱۶ میزان) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه در سخنان مقدماتی با اشاره به اشتراک و سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد...

صفحه 2 از 9