اخبار

 • گزارش شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۸ عقرب) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه افغانستان، در سخنان مقدماتی خویش با اشاره به نشست آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۱۷میزان) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه افغانستان در سخنان مقدماتی خویش، قهرمانی یاسین قادری را در مسابقات پرورش اندام...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه، ۳ میزان) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد. رییس اجراییه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش، دربارۀ سفر هیأت بلندپایۀ حکومتی به...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز(دوشنبه 20 سنبله) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار گردید. نخست، رییس اجراییه کشور یک بار دیگر به روح شهدای جهاد و مقاومت به ویژه قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه (30 اسد) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور برگزار شد. نخست، رییس اجراییه کشور در صحبت های مقدماتی خویش ضمن تبریکی سالروز استقلال افغانستان، از...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیرانِ جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه 2 اسد) تحت ریاست جلالت‌مآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش، حملۀ انتحاری بر دربِ منزل استاد محمد محقق معاون دوم...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه 22 جوزا) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. در آغاز، رییس اجراییه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش با اشاره به حوادث پسین در کابل،...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه (25 ثور) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. در آغاز، دوکتور عبدالله عبدالله در صحبت‌های مقدماتی خویش به سفر اخیرش به بدخشان اشاره کرد...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (11 ثور) تحت ریاست جلالت‌مآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار گردید. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش ضمن یادآوری از روز جهانی کارگر، باردیگر سالروز پیروزی...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ نوبتی شورای وزیران امروز (دوشنبه ۱۱ دلو ۱۳۹۵) تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید. در این جلسه، رئیس اجرائیه در صحبت‌های مقدماتی خویش با اشاره به برف‌باری‌های اخیر در...

صفحه 4 از 9