اخبار

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیرانِ جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه 2 اسد) تحت ریاست جلالت‌مآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش، حملۀ انتحاری بر دربِ منزل استاد محمد محقق معاون دوم...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (دوشنبه 22 جوزا) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. در آغاز، رییس اجراییه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش با اشاره به حوادث پسین در کابل،...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه (25 ثور) تحت ریاست جلالت‌مآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. در آغاز، دوکتور عبدالله عبدالله در صحبت‌های مقدماتی خویش به سفر اخیرش به بدخشان اشاره کرد...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (11 ثور) تحت ریاست جلالت‌مآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار گردید. رییس اجراییه کشور در سخنان مقدماتی خویش ضمن یادآوری از روز جهانی کارگر، باردیگر سالروز پیروزی...

 • گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسۀ نوبتی شورای وزیران امروز (دوشنبه ۱۱ دلو ۱۳۹۵) تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید. در این جلسه، رئیس اجرائیه در صحبت‌های مقدماتی خویش با اشاره به برف‌باری‌های اخیر در...

 • جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۵ با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی آغاز گردید. رئیس اجرائیه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش گفت: در این روزها نشست‌های...

 • جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۵ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گردید. رئیس اجرائیه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش در آغاز این نشست گفت: وزارت...

 • نشست شورای وزیران تحت ریاست دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور برگزار شد

  رده : شورای وزیران

  نشست نوبتی شورای وزیران، پیش از چاشت روز دوشنبه اول ماه قوس سال روان، در قصر سپیدار و تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان برگزارگردید. رئیس اجرائیه در ابتدای جلسه گفت که تصمیم اخیر پارلمان در مورد وزراء،...

 • جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  ۱۰ عقرب۱۳۹۵ جلسه نوبتی شورای وزیران، امروز دوشنبه ۱۰ عقرب۱۳۹۵ در قصر سپیدار تحت ریاست محترم دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه کشور در سخنان مقدماتی خویش، با...

 • جلسه نوبتی شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۵ تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید دایرگردید. رئیس اجرائیه صحبتهای خویش را با استقبال از هفته شهید و...

صفحه 5 از 9