اخبار

 • گزارش فشرده از جلسه نوبتی شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  کابل – اول سرطان 1394 هژدهمین جلسهء نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان پیش از ظهر امروز در قصر سپیدار تحت ریاست جلالتماب رییس اجراییهء کشور برگزار گردید. این جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید به کار خود آغاز کرد و سپس جناب...

 • جلسهء نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  هفدهمین جلسهء نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان پیش از چاشت امروز در قصر سپیدار تحت ریاست جلالتماب رییس اجراییهء کشور برگزار گردید. این جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید به کار خود آغاز کرد و سپس جناب دکتور عبدالله عبدالله رییس...

 • شانزدهمین جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۴ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی...

 • گزارش فشرده از پانزدهمین جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  پانزدهمین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان پیش از چاشت امروز دو شنبه در قصر سپیدار تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. جلسه امروز اولین جلسه پس از تکمیل شدن کابینه و رای اعتماد گرفتن شانزده نامزد...

 • چهاردهمین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  چهار دهمین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، پیش از چاشت امروز دو شنبه تحت ریاست جلالتماب رییس اجراییه کشور برگزار شد. در این جلسه که با تلاوت آیات روح بخش از کلام الله آغاز شد، جلالتماب رییس اجراییه کشور در صحبت‌های آغازین شان...

 • سیزده همین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  17 حمل – قصر سپیدار سیزده همین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان پیش از چاشت امروز در قصر سپیدار تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. ابتدا این جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید...

 • دوازدهمین جلسهء شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  10 حمل 1394 جلسه ی نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه 10 حمل 1394 در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم دائر گردید. این اولین جلسه شورای وزیران...

 • یازدهمین جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران بعد از ظهر امروز دوشنبه ۱۸ حوت۱۳۹۳ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی...

 • دهمین جلسهء شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۱۱ حوت۱۳۹۳ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم دائر گردید. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری...

 • نهمین جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۴ حوت۱۳۹۳ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز به کار نمود. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه...

صفحه 8 از 9