اخبار

 • سیزده همین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  17 حمل – قصر سپیدار سیزده همین جلسه نوبتی شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان پیش از چاشت امروز در قصر سپیدار تحت ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برگزار شد. ابتدا این جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید...

 • دوازدهمین جلسهء شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  10 حمل 1394 جلسه ی نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه 10 حمل 1394 در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم دائر گردید. این اولین جلسه شورای وزیران...

 • یازدهمین جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران بعد از ظهر امروز دوشنبه ۱۸ حوت۱۳۹۳ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی...

 • دهمین جلسهء شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۱۱ حوت۱۳۹۳ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم دائر گردید. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری...

 • نهمین جلسه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۴ حوت۱۳۹۳ در قصر سپیدار به ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز به کار نمود. دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه...

 • هشتمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسهء نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۲۷ دلو۱۳۹۳ در قصر سپیدار تحت ریاست جلالتمآب محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم دائر گردید. رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در آغاز...

 • هفتمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۳ قوس۱۳۹۳ در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های خویش را...

 • ششمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۳ در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های...

 • پنجمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۳ در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم برگزارگردید. رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های خویش را با...

 • چهارمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز سه شنبه قبل از ظهر در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه در سخنان آغازین خود پیگیری مصوبات نشست قبلی شورای...

صفحه 8 از 9