اخبار

 • ششمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران قبل از ظهر امروز دوشنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۳ در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های...

 • پنجمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۳ در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم برگزارگردید. رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان صحبت های خویش را با...

 • چهارمین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز سه شنبه قبل از ظهر در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه در سخنان آغازین خود پیگیری مصوبات نشست قبلی شورای...

 • سومین نشست شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

  رده : شورای وزیران

  به روز دو شنبه ۵ عقرب ۱۳۹۳سومین نشست شورای وزیران تحت ریاست محترم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در قصر صدارت دایرگردید. در این نشست رئیس اجرائیه در سخنان ابتدایی خویش به پیگیری مصوبات جلسهء قبلی شورای وزیران اشاره نمود...

 • دومین جلسه شورای وزیران

  رده : شورای وزیران

  جلسه نوبتی شورای وزیران امروز دوشنبه قبل از ظهر در کاخ شورای وزیران تحت ریاست محترم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز گردید. رئیس اجرائیه نشست شورای وزیران را با مطرح کردن چاپ مقالهء...

 • داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه٬ درنخستین نشست شورای وزیران: سرپرستی وزرا؛ به معنی توقف کار در ادارات کشور نیست!

  رده : شورای وزیران

  دوشنبه ۲۱میزان اولین نشست شورای وزیران به ریاست جلالتماب محترم داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی ورهبرتیم اصلاحات وهمگرایی در کاخ مرمرین به صورت رسمی آغاز شد. رییس اجراییه حکومت وحدت ملی٬ باحضور رسانه ها٬ آجندای بحث در شورای...

صفحه 9 از 9