د دفتر ریاست

 

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایوي ریاست د عالي مقام د دفتر رئیس  
  عبدالقهار عابد    
    د اړیکو شمېرې: 00 00 20 744 (0) 93+  
      80 19 28 700 (0) 93+  
    برېښلیک: abed.qahar@gmail.com  
         
د دفتر د ریاست غړي    
  محمد امید جلیل  
    د اړیکو شمېرې: 03 33 66 766 (0) 93+  
    برېښلیک: omid.jalil@ceo.gov.af  
      omaid.jalil@gmail.com  
  مصطفی آرین    
    د اړیکو شمېرې: 80 18 00 770 (0) 93+  
    برېښلیک: mustafa.aryan@ceo.gov.af  
      Mustafa.aryan@outlook.com  
  دفتر      
    د اړیکو شمېرې: +93 (0) 20 210 6804  
    برېښلیک: officeoftheceochiefofstaff@gmail.com  
      info@ceo.gov.af  

 

omid.jalil@ceo.gov.af

 

omid.jalil@ceo.gov.af