د ویاند دفتر

ویاند:

 
  دکتور مجیب الرحمن رحیمی
   
د اړیکو شمېره:
33 33 10 702 (0) 93+
    برېښلیک:
mujib.rahimi@ceo.gov.af
       

د ویاند مرستیالان :

 
  جاوید فیصل  
   
د اړیکو شمېره:
23 25 41 700 (0) 93+
    برېښلیک: Javid.faisal@ceo.gov.af
       
  امید میثم  
    د اړیکو شمېره: 79 79 27 798 (0) 93+
    برېښلیک: ahmadomidmiasam@yahoo.com