ویاند

 

 

دکتور مجیب الرحمن رحیمی

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایوي ریاست د عالي مقام ویاند